1 / Box
ממברנת קולגן טבעית העשויה ממעטפת לב של חזיר (פריקרדיום) בעלת יכולת חציצה לזמן ממושך, נספגת בין 3-6 חודשים, חזקה במיוחד, ניתן לקבע עם נעצים או ברגים ולתפור אותה.